UGT informa

ugt_2111Divendres, dia 18.11.2016, l’empresa va convocar el Comitè i, com a membres del Comitè, als delegats sindicals d’UGT.

El tema de la reunió era informar de la decisió a la que havia arribat el Consell d’Administració, després de reunir-se amb l’interventor de l’Ajuntament. Els consellers han decidit que es pagaria la incentivació i promoció als grups que tan sols haguessin de justificar-los amb la seva presència al lloc de treball i amb l’informe de les “no faltes” al treball per motiu de baixa laboral. Aquestes diners es farien efectius amb la nòmina del mes de novembre.

 

Per altra banda, es va informar que, segons l’informe de l’interventor i degut a què, en el seu dia, no es van fixar els objectius amb la suficient antelació i, per tant, no es van entregar a temps, es podria incórrer en falta laboral, motiu pel qual el Consell d’Administració de l’HUSJR va optar per no pagar les retribucions variables en funció d’objectius als grups 1, 2, 3.1

 

D’altra banda se’ns va senyalar que, en cas d’anar a judici, el pagament dependria de la decisió del jutge, de manera que bé podria jutjar a favor del pagament o bé en contra, cas en el qual no només no es pagarien sinó que s’haurien de tornar els diners.

Secció Sindical d’UGT del Comitè d’Empresa HUSJR