Posts Tagged ‘Consorci HUSJR’

Prou ja! informem de situació actual insostenible

Des del Comitè d’Empresa us volem informar i denunciar públicament la situació insostenible que estem patint els treballadors i, per tant la població del territori, degut a la inestabilitat política i una gestió deficient que ens ha portat massa vegades a estar a punt de la dissolució.

A més, l’empresa pendent de la creació d’un Consorci amb la Generalitat que assumiria el dèficit que arrosega l’hospital, ignora la seva obligació de complir amb el Conveni vigent.

La continua negativa a mantenir reunions o anular-les sistemàticament, ens situa en un escenari molt negatiu a l’hora de reclamar els drets dels treballadors.

Us informem de les nostres demandes, de les quals no tenim resposta per part de la Direcció del Centre i dels màxims responsables:

  • Informació de la creació del Consorci des de l’any 2017.
  • Reunió amb el Sr. Pellicer i la Sra. Llauradó. Carta registrada el 10 d’agost del 2018.
  • Reunió amb l’actual Direcció del Centre, el Sr. Pellicer i la Sra. Llauradó. Cartes registrades el 20 de setembre i el 5 d’octubre del 2018.
  • Reunió de la Comissió Paritària del Conveni 2017-2019: Premi Fidelització, Disposició Addicional 6ª del Conveni, entre altres temes. Cartes registrades el 10 d’agost i el 5 d’octubre del 2018.
  • Reunió de la Comissió de Treball dels grups professionals del 3 al 5. Cartes el 15 de juny i el 5 d’octubre del 2018.
  • Queixes del Servei de RRHH, en relació a l’horari i a l’atenció dispensada als treballadors. S’han registrat des del 10 d’agost del 2018, un total de 10 cartes, cap d’elles ha tingut resposta.
  • Carta demanant que es canvii el format de les quitances dels treballadors, per a que s’expliciti cada concepte que s’abona al treballador. Carta registrada el 3 d’octubre del 2018.
  • Criteris de retorn de les hores de Formació: seguint l’article 66 del conveni 2017-2019. Cartes registrades el 4 de juny i 11 de juliol del 2018.
  • Reunió de Competències Avançades. Carta registrada el 6 de juliol del 2018.

Consorci al HUSJR

Després de les noticies publicades ahir sobre la creació d’un consorci que gestionarà l’HUSJR, on l’ ajuntament participa en un 45% i el Cat Salut amb un 55%, fent-se càrrec de la gestió a partir de l’any 2018.

Des del Comitè d’Empresa en nombroses ocasions hem denunciat la situació precària dels treballadors assumint any rere any el dèficit derivat d’una gestió deficient i el endeutament del nou hospital.

De cap manera els treballadors podrem fer-nos càrrec un any més d’aquesta situació. La nostra dedicació a la cura de les persones no pot veure’s interferida per la incertesa laboral i econòmica que ens ha acompanyat durant aquest temps.

Valorem positivament aquest horitzó, però hi ha moltes qüestions que desconeixem.

Esperem que les paraules del Sr.Comín siguin certes i mantingui el seu compromís de respectar les nostres condicions laborals i el nostre conveni col·lectiu.

Demanarem participar en totes les comissions tècniques que afectin a la plantilla.

Per altra banda el Comitè d’Empresa en ple, reforça la figura de la Presidenta i ens mantindrem units davant el repte que ens ocupa.

Comitè d’Empresa HUSJR.