Informació sobre visita d’inspecció de treball (I.T) al centre

Arrel del fet que es culpabilitza a membres electes del Comitè d’Empresa, sobre el tancament de la Sala on el personal del Servei d’Urgències té per realitzar el temps per menjar (relax dels servei d’observació).

Hem que dir al respecte i en defensa nostra, que no és un fet directament nostre, però sí és de la nostra competència ser responsables i vetllar per prevenir els riscos al lloc de treball, la prevenció i notificació del estat de les instal·lacions del edifici.

L’esdeveniment és, que des de l’any 2017 estem treballant conjuntament amb el Servei de la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de la Salut i la pròpia Direcció del Centre, en els problemes detectats i propostes de millora.

Degut a la lentitud de resposta, a l’estat econòmic financer, als informes realitzats pels tècnics de PRL i documents aportats, acords en Actes, on l’Empresa sempre ens dóna la raó als fets exposats i tractats en les reunions, però mai executa els acords en la seva totalitat, ens hem vist amb la obligació de denunciar a Inspecció de Treball, aportant proves com les Actes del Comitè de S.L i els informes dels tècnics de PRL dels espais malmesos o possibles llocs de risc per al treball dels professionals del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, sempre per aconseguir la seva correcció i millora.

El passat dia 19 de setembre d’aquest any, la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals ens comunica verbalment que el dia 20 del mateix la Inspectora de I.T., vol visitar el centre per aixecar Acta dels fets denunciats i vol que en l’acte estiguin presents part de l’empresa, la comunitat i membres del comitè de Salut Laboral.

La inspectora visita les àrees, i ella mateixa deixa constancia de tot lo que s’hauria d’haber corregit fa temps, on ja es detalla als informes dels tècnics de PRL realitzats al 2017.

La visita acaba com sempre, inspecció es reuneix amb la part empresarial i mancomunitat sense la nostra presència.

Les denúncies presentades són: l’ergonomia del Servei d’Urgències (incloent espai d’administratives) i l’ergonomia del Servei de Radioteràpia, estat dels vestidors, entre altres que nosaltres no coneixem.

En data 16 d’octubre, sense tenir constància encara de l’informe emès per la I.T., tenim les primeres reaccions d’alguns responsables del Centre, on responsabilitzen el treball realitzat dels membres del Comitè de Salut Laboral i la veracitat dels fets.

Volem recalcar, que entre d’altres millores que la empresa ha de realitzar en els espais de treball del día a dia, el tancament d’aquesta àrea “provisional” de descans a l’àrea de observació, no es decisió del Comitè d’Empresa (ni de Salut Laboral), inspecció despres de la seva visita al centre, va detectar més problemes dels que nosaltres habiem presentat a I.T, i un d’ells es l’adequació i millora d’un relax a la zona d’observació, de forma inmediata, ja que el que hi havia no era per llei lo adequat. El que s’hagi tancat es una decisió de direcció, en vers d’arreglar-lo i adequar-lo.

Agraïm a tot el personal del centre, que ens ha facilitat sempre l’accés al seu lloc de treball i ens transmet les seves inquietuds.

Seguirem treballant per millorar el nostre lloc de feina, defensar allò que legalment ens pertoca.

Delegats de Salut Laboral de l’HUSJR.