Informació sobre Ebola

En relació a l’actual brot de la malaltia d’Ebola a la República Democràtica del Congo declarat per l’OMS el passat 17 de Juliol, es va acordar en el Comitè d’Anàlisi i seguiment de les Malalties transmissibles emergents d’Alt Risc del 24 de Juliol, la recomanació d’activació d’alerta per Febre Hemorràgica  a tots els Centres Sanitaris de Catalunya.

Per aquest motiu us fem arribar la última actualització de procediments i recomanacions de l’Agencia de Salut Pública:

– Procediment d’actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/Procediment_Ebola.pdf
– Recomanacions per al personal sanitari en contacte amb casos confirmats o sospitosos per la febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/ebola_personal_sanitari.pdf