Informació permís embaràs

Des de Salut Laboral comuniquem a tot el personal que tingui intenció de quedar-se embarassada o estigui en estat de gestació actualment, i vulgui rebre més informació sobre el procés de tramitació del permís d’embaràs, es fiqui en contacte amb les delegades de prevenció:

                       – Leticia Ibáñez (leticia.ibanez@grupsagessa.com)

                       – Anabel Quesada (anabel.quesada@grupsagessa.com)

 

Resolución denuncias a inspección

Desde Salud Laboral, os queremos hacer llegar el resultado de la resolución por parte de Inspección, sobre las varias denuncias presentadas a lo largo de 2018, junto los informes de los Técnicos de Prevencion en Riesgos Laborales y las actas de reuniones celebradas en el Comité de Salud Laboral. La visita tuvo lugar el pasado 10 de Octubre de 2018.

Citamos parte del informe que redacta I.T y sus actuaciones para la corrección y mejora de las zonas de trabajo.

“Considerando que todavía no se han solventado todos los problemas señalados en el informe del Servicio de Prevención y en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, la Inspectora que suscribe ha solicitado a la empresa un calendario de corrección de deficiencias ergonómicas no sólo en la zona de radioterapia sino también en la zona de urgencias; el calendario previsto por la empresa en zona Radioterapia es el siguiente:

  • Diseño de un nuevo entorno de trabajo adecuado a necesidades reales (Octubre’18)

  • Presentación al servicio y al personal de radioterapia para su aprobación/corrección

  • Petición de ofertas a industriales (noviembre 2018)

  • Preparación y organización de los trabajos en el mostrador (diciembre-enero’19)

En la zona de admisión a urgencias se está procediendo del siguiente modo:

Informació sobre visita d’inspecció de treball (I.T) al centre

Arrel del fet que es culpabilitza a membres electes del Comitè d’Empresa, sobre el tancament de la Sala on el personal del Servei d’Urgències té per realitzar el temps per menjar (relax dels servei d’observació).

Hem que dir al respecte i en defensa nostra, que no és un fet directament nostre, però sí és de la nostra competència ser responsables i vetllar per prevenir els riscos al lloc de treball, la prevenció i notificació del estat de les instal·lacions del edifici.

L’esdeveniment és, que des de l’any 2017 estem treballant conjuntament amb el Servei de la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de la Salut i la pròpia Direcció del Centre, en els problemes detectats i propostes de millora.

Degut a la lentitud de resposta, a l’estat econòmic financer, als informes realitzats pels tècnics de PRL i documents aportats, acords en Actes, on l’Empresa sempre ens dóna la raó als fets exposats i tractats en les reunions, però mai executa els acords en la seva totalitat, ens hem vist amb la obligació de denunciar a Inspecció de Treball, aportant proves com les Actes del Comitè de S.L i els informes dels tècnics de PRL dels espais malmesos o possibles llocs de risc per al treball dels professionals del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, sempre per aconseguir la seva correcció i millora.

El passat dia 19 de setembre d’aquest any, la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals ens comunica verbalment que el dia 20 del mateix la Inspectora de I.T., vol visitar el centre per aixecar Acta dels fets denunciats i vol que en l’acte estiguin presents part de l’empresa, la comunitat i membres del comitè de Salut Laboral.

La inspectora visita les àrees, i ella mateixa deixa constancia de tot lo que s’hauria d’haber corregit fa temps, on ja es detalla als informes dels tècnics de PRL realitzats al 2017.

La visita acaba com sempre, inspecció es reuneix amb la part empresarial i mancomunitat sense la nostra presència.

Les denúncies presentades són: l’ergonomia del Servei d’Urgències (incloent espai d’administratives) i l’ergonomia del Servei de Radioteràpia, estat dels vestidors, entre altres que nosaltres no coneixem.

En data 16 d’octubre, sense tenir constància encara de l’informe emès per la I.T., tenim les primeres reaccions d’alguns responsables del Centre, on responsabilitzen el treball realitzat dels membres del Comitè de Salut Laboral i la veracitat dels fets.

Volem recalcar, que entre d’altres millores que la empresa ha de realitzar en els espais de treball del día a dia, el tancament d’aquesta àrea “provisional” de descans a l’àrea de observació, no es decisió del Comitè d’Empresa (ni de Salut Laboral), inspecció despres de la seva visita al centre, va detectar més problemes dels que nosaltres habiem presentat a I.T, i un d’ells es l’adequació i millora d’un relax a la zona d’observació, de forma inmediata, ja que el que hi havia no era per llei lo adequat. El que s’hagi tancat es una decisió de direcció, en vers d’arreglar-lo i adequar-lo.

Agraïm a tot el personal del centre, que ens ha facilitat sempre l’accés al seu lloc de treball i ens transmet les seves inquietuds.

Seguirem treballant per millorar el nostre lloc de feina, defensar allò que legalment ens pertoca.

Delegats de Salut Laboral de l’HUSJR.

Els delegats de Salut Laboral informen

A data 11 de gener del 2018 membres del Comitè d’Empresa i de salut laboral reben la notificació per part d’un treballador de símptomes d’urticària, sospitant que fos sarna. El delegats del Comitè de Salut Laboral es dirigeixen cap a la Direcció de l’Hospital per informar-se la situació. RRHH manifesta no rebre cap informació sobre el tema.

El dimarts 16, membres del Comitè parlen amb Vigilància de la Salut, Cap de Servei d’Urgències i Supervisió d’Infermeria del servei, a continuació, es dirigeixen a Direcció de l’Hospital per parlar del tema.

El dimecres 17 es visita un nombre de treballadors i s’identifica que és sarna, i aquests comencen el tractament per deixar de ser font de contagi actiu.

El dijous 18 en plenari extraordinari, es reuneix el Comitè de Salut Laboral i presenta una carta exigint explicacions sobre la situació que es registra a la Direcció del Centre.

Es convoca reunió de la Direcció de l’Hospital i el Comitè de Salut Laboral a les 16:30h.

L’empresa exposa els fets i les actuacions realitzades. El delegats del Comitè de Salut Laboral expressen els dubtes i malestar dels treballadors. I s’aconsegueix que quan un treballador que presenti símptomes, acudeixi a Vigilància de la Salut i es confirmi el diagnòstic, aquest treballador se li facilitarà el temps suficient per realitzar el tractament tòpic que permet que deixi de ser font de contagi activa.

Així doncs, instem a tot el professional sanitari que presenti símptomes ho notifiqui immediatament a la supervisió i sigui visitat pel Servei de Vigilància de la Salut. No oblideu de realitzar la notificació mitjançant el formulari corresponent.

Restem a la vostra disposició.

Delegats Comitè de Salut Laboral HUSJR