Informació sobre Ebola

En relació a l’actual brot de la malaltia d’Ebola a la República Democràtica del Congo declarat per l’OMS el passat 17 de Juliol, es va acordar en el Comitè d’Anàlisi i seguiment de les Malalties transmissibles emergents d’Alt Risc del 24 de Juliol, la recomanació d’activació d’alerta per Febre Hemorràgica  a tots els Centres Sanitaris de Catalunya.

Per aquest motiu us fem arribar la última actualització de procediments i recomanacions de l’Agencia de Salut Pública:

– Procediment d’actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/Procediment_Ebola.pdf
– Recomanacions per al personal sanitari en contacte amb casos confirmats o sospitosos per la febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE)
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/febre_hemorragica_virus_ebola/enllacos/ebola_personal_sanitari.pdf

Resum anys 2016-2018 Salut Laboral

En primer lloc volen transmetre disculpes per la tardança en realitzar aquest apartat específic per informar-vos en que estem treballant i que pugeu transmetre’ns fets sobre prevenció i Salut Laboral.

Resum de les Actes realitzades durant els anys 16 / 17:

 • Tractem el tema, estudi del calçat a quiròfan durant l’any 2016, on finalment s’aprova a finals del 2017 per un model mes ergonòmic i còmode presentat per la part social, encara que trien un altre model de la mateixa marca. Insistim a la reunió de desembre 2017, que el calçat ha de ser individual per a cada professional, per que la forma del peu no es la mateixa a l’ús diària dels esclops, i aquests es van deformant durant les rentades a altes temperatures i el desgast.
 • Es realitza seguiment durant mesos, fins que queden corregits, dels canvis estructurals del servei de farmàcia després del requeriment per part d’Inspecció de Treball.
 • Presenten el nou congelador CRIOGEST.
 • Seguiment de la problemàtica de la LEGIONEL·LA a les instal·lacions del centre.
 • S’activa grup de riscos psicosocials, però malauradament costa molt reunir-se amb la part empresarial. Constitució dels nous membres s’aconsegueix el 03/05/2017. Els 3 delegats de prevenció que ho formen son: Sra L. Ibáñez, Sr. Torrijos i Sra. A. Quesada.
 • Existeix un requeriment de Inspecció de Treball, sobre Riscos Psicosocials al servei d’urgències on col·laborem en la revisió i adequació de les enquestes que s’hauran d’entregar als treballadors, però l’empresa no realitza el procediment, en cada reunió insistim en que ha de realitzar l’enquesta correctament, per que la enquesta que va presentar la part empresarial al servei d’Urgències a finals de 2016, a causa d’un requeriment per I.T, no va ser validada ni es va comunicar a la part social de delegats de prevenció, junt amb que ítems no eren correctes, no es pot donar per vàlida, i s’ha de repetir.
 • Donem recomanacions per millorar les citacions OBLIGATÒRIES des de Vigilància de la Salut, (portal del empleat, Grupinet, citacions per telf…)
 • S’inicia tema sobre la millora per la protecció EPIS de RX ( armilles, collaret cervical, ulleres…), ja que molts estan deteriorats alguns no porten protecció per l’esquena, insistim en que han de renovar-se per un material de menys pes i mateixa protecció, existent actualment al mercat.
 • La part empresarial exposa els fets de la fuita de gas ciutat el dia 17/11/2017 causant que no hi hagués aigua calent durant unes hores fins que es va solucionar la fuita causada per una mala estructura de la zona, la solució era instal·lar una canonada de gas de manera aèria pel mur de Bellisens. Quedem a la espera d’aquesta resolució.
 • Es demana estudi als Tècnics de la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals, sobre l’Ergonomia als serveis d’urgències, Radioteràpia, Administratives d’urgències i es deixa constància en acta de varies reunions de comitè salut laboral, de la problemàtica un cop tenim els informes dels tècnics i les mesures correctives que s’haurien d’aplicar.
 • Es demana a l’empresa que es faci un estudi sobre l’exposició als fums del bisturí elèctric a quiròfan, ja que es contaminant i no hi ha un sistema d’aspiració d’aquests gasos emesos a la combustió.
 • Presentació del nou material per la recollida de mostres d’anatomia en formol. Queda pendent nova instal·lació de la maquinaria per la recollida de mostres grans.
 • Constitució de la nova comissió de la manipulació d’administració de medicaments perillosos.
 • Es demana una formació dels EPIS als supervisors, per a que aquests ho transmetin als treballadors.
 • S’insisteix per part social que la comissió de Psicosocials no s’ha reunit encara, i l’enquesta que va presentar la part empresarial al servei d’Urgències a finals de 2016, ja que hi havia un requeriment per I.T, no va ser validada ni es va comunicar a la part social de delegats de prevenció, junt amb que ítems no eren correctes, no es pot donar per vàlida, i s’ha de repetir.
 • La comissió de Psicosocials finalment es reuneix varies vegades a l’últim trimestre de 2017 per fer la entrega de les enquestes de psicosocials, desprès de la seva valoració i adequació d’ítems, i un cop aprovat es queda en entregar-les a l’Octubre de 2017 a tot el servei d’Urgències, però malauradament, això queda parat degut a que es demana un POL durant 3-4 dies per a que tots els treballadors realitzin l’enquesta amb temps i sense presa, durant 20minuts, i des de direcció i RRHH no podent complir-lo, i aquestes enquestes queden pendents i es reclama durant gairebé un any.. fins que a l’últim trimestre de 2018 s’entregaran als treballadors del servei d’Urgències.

Informació permís embaràs

Des de Salut Laboral comuniquem a tot el personal que tingui intenció de quedar-se embarassada o estigui en estat de gestació actualment, i vulgui rebre més informació sobre el procés de tramitació del permís d’embaràs, es fiqui en contacte amb les delegades de prevenció:

                       – Leticia Ibáñez (leticia.ibanez@grupsagessa.com)

                       – Anabel Quesada (anabel.quesada@grupsagessa.com)

 

Resolución denuncias a inspección

Desde Salud Laboral, os queremos hacer llegar el resultado de la resolución por parte de Inspección, sobre las varias denuncias presentadas a lo largo de 2018, junto los informes de los Técnicos de Prevencion en Riesgos Laborales y las actas de reuniones celebradas en el Comité de Salud Laboral. La visita tuvo lugar el pasado 10 de Octubre de 2018.

Citamos parte del informe que redacta I.T y sus actuaciones para la corrección y mejora de las zonas de trabajo.

“Considerando que todavía no se han solventado todos los problemas señalados en el informe del Servicio de Prevención y en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, la Inspectora que suscribe ha solicitado a la empresa un calendario de corrección de deficiencias ergonómicas no sólo en la zona de radioterapia sino también en la zona de urgencias; el calendario previsto por la empresa en zona Radioterapia es el siguiente:

 • Diseño de un nuevo entorno de trabajo adecuado a necesidades reales (Octubre’18)

 • Presentación al servicio y al personal de radioterapia para su aprobación/corrección

 • Petición de ofertas a industriales (noviembre 2018)

 • Preparación y organización de los trabajos en el mostrador (diciembre-enero’19)

En la zona de admisión a urgencias se está procediendo del siguiente modo:

Informació sobre visita d’inspecció de treball (I.T) al centre

Arrel del fet que es culpabilitza a membres electes del Comitè d’Empresa, sobre el tancament de la Sala on el personal del Servei d’Urgències té per realitzar el temps per menjar (relax dels servei d’observació).

Hem que dir al respecte i en defensa nostra, que no és un fet directament nostre, però sí és de la nostra competència ser responsables i vetllar per prevenir els riscos al lloc de treball, la prevenció i notificació del estat de les instal·lacions del edifici.

L’esdeveniment és, que des de l’any 2017 estem treballant conjuntament amb el Servei de la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de la Salut i la pròpia Direcció del Centre, en els problemes detectats i propostes de millora.

Degut a la lentitud de resposta, a l’estat econòmic financer, als informes realitzats pels tècnics de PRL i documents aportats, acords en Actes, on l’Empresa sempre ens dóna la raó als fets exposats i tractats en les reunions, però mai executa els acords en la seva totalitat, ens hem vist amb la obligació de denunciar a Inspecció de Treball, aportant proves com les Actes del Comitè de S.L i els informes dels tècnics de PRL dels espais malmesos o possibles llocs de risc per al treball dels professionals del Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, sempre per aconseguir la seva correcció i millora.

El passat dia 19 de setembre d’aquest any, la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals ens comunica verbalment que el dia 20 del mateix la Inspectora de I.T., vol visitar el centre per aixecar Acta dels fets denunciats i vol que en l’acte estiguin presents part de l’empresa, la comunitat i membres del comitè de Salut Laboral.

La inspectora visita les àrees, i ella mateixa deixa constancia de tot lo que s’hauria d’haber corregit fa temps, on ja es detalla als informes dels tècnics de PRL realitzats al 2017.

La visita acaba com sempre, inspecció es reuneix amb la part empresarial i mancomunitat sense la nostra presència.

Les denúncies presentades són: l’ergonomia del Servei d’Urgències (incloent espai d’administratives) i l’ergonomia del Servei de Radioteràpia, estat dels vestidors, entre altres que nosaltres no coneixem.

En data 16 d’octubre, sense tenir constància encara de l’informe emès per la I.T., tenim les primeres reaccions d’alguns responsables del Centre, on responsabilitzen el treball realitzat dels membres del Comitè de Salut Laboral i la veracitat dels fets.

Volem recalcar, que entre d’altres millores que la empresa ha de realitzar en els espais de treball del día a dia, el tancament d’aquesta àrea “provisional” de descans a l’àrea de observació, no es decisió del Comitè d’Empresa (ni de Salut Laboral), inspecció despres de la seva visita al centre, va detectar més problemes dels que nosaltres habiem presentat a I.T, i un d’ells es l’adequació i millora d’un relax a la zona d’observació, de forma inmediata, ja que el que hi havia no era per llei lo adequat. El que s’hagi tancat es una decisió de direcció, en vers d’arreglar-lo i adequar-lo.

Agraïm a tot el personal del centre, que ens ha facilitat sempre l’accés al seu lloc de treball i ens transmet les seves inquietuds.

Seguirem treballant per millorar el nostre lloc de feina, defensar allò que legalment ens pertoca.

Delegats de Salut Laboral de l’HUSJR.

Els delegats de Salut Laboral informen

A data 11 de gener del 2018 membres del Comitè d’Empresa i de salut laboral reben la notificació per part d’un treballador de símptomes d’urticària, sospitant que fos sarna. El delegats del Comitè de Salut Laboral es dirigeixen cap a la Direcció de l’Hospital per informar-se la situació. RRHH manifesta no rebre cap informació sobre el tema.

El dimarts 16, membres del Comitè parlen amb Vigilància de la Salut, Cap de Servei d’Urgències i Supervisió d’Infermeria del servei, a continuació, es dirigeixen a Direcció de l’Hospital per parlar del tema.

El dimecres 17 es visita un nombre de treballadors i s’identifica que és sarna, i aquests comencen el tractament per deixar de ser font de contagi actiu.

El dijous 18 en plenari extraordinari, es reuneix el Comitè de Salut Laboral i presenta una carta exigint explicacions sobre la situació que es registra a la Direcció del Centre.

Es convoca reunió de la Direcció de l’Hospital i el Comitè de Salut Laboral a les 16:30h.

L’empresa exposa els fets i les actuacions realitzades. El delegats del Comitè de Salut Laboral expressen els dubtes i malestar dels treballadors. I s’aconsegueix que quan un treballador que presenti símptomes, acudeixi a Vigilància de la Salut i es confirmi el diagnòstic, aquest treballador se li facilitarà el temps suficient per realitzar el tractament tòpic que permet que deixi de ser font de contagi activa.

Així doncs, instem a tot el professional sanitari que presenti símptomes ho notifiqui immediatament a la supervisió i sigui visitat pel Servei de Vigilància de la Salut. No oblideu de realitzar la notificació mitjançant el formulari corresponent.

Restem a la vostra disposició.

Delegats Comitè de Salut Laboral HUSJR