Reunió amb l’empresa pel desequilibri pressupostari

El dia 5.12.2016 l’empresa va reunir el Comitè per presentar la documentació acreditativa de la situació econòmica del Centre, mitjançant el compte de resultats provisional a data 30 de setembre de 2016 i la projecció estimada a 31 de desembre del mateix any, així com el balanç corresponent dels mateixos períodes, en els que es posa de manifest la previsió de dèficit pressupostari en el present exercici 2016.

En aquesta reunió l’empresa ja ens proposa el no pagament de les DPOs de l’any 2016, cosa que el Comitè rebutja en ple.

El Comitè deixa clar a l’empresa que no està disposat a acceptar cap mesura que afecti directament o indirecta el salaris dels treballadors, però que estem oberts a negociar altres mesures.

Acomplint la clàusula final única del Conveni vigent, que diu que, en no assolir-se la situació d’equilibri pressupostari, ambdues parts es comprometen a obrir un període de negociació per tal de consensuar, si s’escau, les mesures més adequades per assolir l’ esmentat equilibri, l’empresa ens convoca novament per al dia 15.12.2016.

En aquesta nova reunió l’empresa ens planteja la supeditació de la DPO al assoliment pressupostari de l’exercici 2016, ja que les previsions són de dèficit, cosa que no acceptem i es queda amb l’empresa que els hi passarem un llistat de la informació econòmica que necessitem, i que quan tinguem el tancament contable del 2016, si es necessari, fixarem un calendari de negociacions i estudiarem altres mesures que no afectin al salari dels treballadors.

Comitè d’Empresa HUSJR.

Antiguitat i Maternitat

Des del comitè us volem informar que hem aconseguit que al personal que va perdre l’antiguitat pel seu permís de maternitat, se li reconegui la mateixa que tenia abans de ser mare. Per això, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres amb una nòmina anterior a l’embaràs on figuri l’antiguitat que teníeu fins al moment, una nòmina actual i la vida laboral.

Comitè d’Empresa HUSJR.

Reunió amb el Conseller de Sanitat Sr. Comín

El passat 11 de novembre el comitè d’empresa va mantenir una reunió amb el Sr. Comín, conseller de sanitat. Anteriorment, s’havia reunit amb la junta facultativa del nostre hospital.

El motiu era informar sobre el pla estratègic i conèixer de primera mà la situació dels treballadors del centre.

Durant 2 hores varem estar parlant sobre el futur de l’hospital i la seva activitat i li varem transmetre les nostres inquietuds. Li varem parlar dels contractes en frau de llei, de les discriminacions per maternitat a nivell de contractes, de les retallades que patim des del 2010 i la congelació salarial des del 2008, dels ratis insuficients a tot l’hospital, de la sobresaturació d’urgències,…

La nostra obligació era deixar clara la situació en la que ens trobem, però també era defensar el nostre hospital i el nostre conveni propi, i dir-li que s’ha de potenciar, tenint cura de les necessitats dels seus treballadors i les seves condicions laborals, ja que ell és el màxim responsable de la sanitat catalana.

Comitè d’Empresa HUSJR.

Ple de l’Ajuntament

 

El comitè d’empresa us convoca al monogràfic sobre sanitat que es farà en el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Reus.

DIA:      Dijous 24 novembre de 2016

HORA:    16h

LLOC:   Ajuntament de Reus

Preguem la màxima assistència !!  

Es prega anar vestit de blanc.

Comitè d’Empresa HUSJR.

UGT informa

ugt_2111Divendres, dia 18.11.2016, l’empresa va convocar el Comitè i, com a membres del Comitè, als delegats sindicals d’UGT.

El tema de la reunió era informar de la decisió a la que havia arribat el Consell d’Administració, després de reunir-se amb l’interventor de l’Ajuntament. Els consellers han decidit que es pagaria la incentivació i promoció als grups que tan sols haguessin de justificar-los amb la seva presència al lloc de treball i amb l’informe de les “no faltes” al treball per motiu de baixa laboral. Aquestes diners es farien efectius amb la nòmina del mes de novembre.

 

Per altra banda, es va informar que, segons l’informe de l’interventor i degut a què, en el seu dia, no es van fixar els objectius amb la suficient antelació i, per tant, no es van entregar a temps, es podria incórrer en falta laboral, motiu pel qual el Consell d’Administració de l’HUSJR va optar per no pagar les retribucions variables en funció d’objectius als grups 1, 2, 3.1

 

D’altra banda se’ns va senyalar que, en cas d’anar a judici, el pagament dependria de la decisió del jutge, de manera que bé podria jutjar a favor del pagament o bé en contra, cas en el qual no només no es pagarien sinó que s’haurien de tornar els diners.

Secció Sindical d’UGT del Comitè d’Empresa HUSJR      

Condol Anna M. Cavallé Baiget

captura-de-pantalla-2016-11-16-a-las-15-31-46

Des del Comitè d’Empresa volem manifestar el nostre condol a la família, amics,.. per la pèrdua de la nostra companya AnnaM. Cavallé Baiget que ens ha deixat el dia 13 de novembre de 2016. Et trobarem a faltar, sempre formaràs part dels nostres records.

Reus, a 16 de novembre de 2016.

Informació 2on pagament DPO’s

Us informem que, una vegada acabat el termini de l’acord signat al Tribunal Laboral de Catalunya referent al pagament de les DPOs del 2015, amb data 5/7/2016, on la data límit era el 15 d’octubre per dir-nos com i quan s’ havia de pagar el 50% restant de les DPOs, en el plenari d’avui hem decidit denunciar a l’empresa sol·licitant l’execució forçosa de l’acta de mediació davant del TLC.

Us mantindrem informats.

Comitè d’Empresa HUSJR.

Situació servei d’Urgències

denuncia_urg

 

Des de la secció sindical d’UGT volem manifestar que, com a part del comitè d’empresa, hem mantingut diverses reunions amb la direcció del servei d’Urgències i del centre per manifestar la manca de personal al servei de tots els estaments (metges, DUIS, auxiliars, camillers i administratius) i la sobrecàrrega de treball per a totes aquestes categories.

Per tot això estem preparant una denúncia a inspecció de treball, referent a les càrregues de treball i els riscos psicosocials.

 

 

Reus, a 31 d’octubre de 2016.                              

Secció Sindical d’UGT del Comitè d’Empresa HUSJR  

Denuncia Frau de Llei

frau_llei_picDes de la secció sindical d’UGT volem informar de que desprès d’haver parlat amb el nostre advocat referent als contractes en frau de llei, per poder tirar la denúncia endavant necessitem:

-La vida laboral, que es pot demanar a la web de la SS.

-Els contractes.

-Última nómina.

-Fotocòpia DNI.

Es pot denunciar mentre està el contracte en vigor com a reconeixement de drets, o si ja ha acabat,es tenen 20 dies hàbils per denunciar, i en cas de ser reconegut un acomiadament improcedent pertoquen: o readmissió o indemnització ( 33 dies per any treballat desprès del 2012 i 45 dies per any treballat abans del 2012 amb un topall de 20 anys.)

Els preus pels afiliats a dia d’avui es gratuït i pels no afiliats dependrà del nombre de persones, aproximadament 100€.

Reus, a 31 d’octubre de 2016.                              

Secció Sindical d’UGT del Comitè d’Empresa HUSJR  

UGT informa

ugt_nivellaDes de la secció sindical d’UGT volem informar als treballadors dels grups del 3 al 5, (Tècnic especialista, oficial de manteniment, oficial administratiu, auxiliar d’infermeria, auxiliar administratiu, portalliteres i netejador/a.), que han generat el dret a cobrar el nivell A de la carrera professional abans del 2015 (art.55 del conveni actual : S’acreditarà automaticament pel transcurs de 6 anys de prestació efectiva de serveis ininterrumpuda en la institució que el treballador estigui contractat.),que el seu pagament es automàtic i que si no els hi estan pagant s’ha de reclamar des del gener del 2015.

Us animem a fer la reclamació per escrit i que si necessiteu ajuda acudiu a nosaltres.

Reus, a 31 d’octubre de 2016.         

Secció Sindical d’UGT del Comitè d’Empresa HUSJR