Resultats votacions Comissió Avaluadora

Des del Comitè d’Empresa us informem que, com a resultat de les votacions celebrades en el dia d’ahir, els 4 membres de la Comissió Avaluadora de la Carrera Professional que actuaran en representació del grup professional 2.1 (art. 51.8 del conveni col·lectiu HUSJR 2017-2019) són:

  • Pere Cuyas Homs.
  • Mercedes Luzón Torres.
  • Inés Manasanch Company.
  • Cristina Marsal Clotet.

Lamenten la baixa participació (18,5%)

 

Comitè d’Empresa HUSJR

 

Votacions elecció Comissió Avaluadora

El dimecres 13 de juny tindran lloc les votacions per a l’elecció de la Comissió Avaluadora de la Carrera Professional del grup professional 2.1 (Grau/DUI/ATS, llevador/a, fisioterapeuta, dietista, treballador/a social i educador/a social).

Aquestes votacions serviran per conformar els 4 membres de la comissió que actuaran en representació del grup professional 2.1 (art. 51.8 del Conveni Col·lectiu HUSJR 2017-2019).

Els professionals que, una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, compleixen amb els requisits exigits són els següents:

         – Pere Cuyás Homs.
         – Mercedes Luzón Torres.
         – Inés Manasanch Company.
         – Cristina Marsal Clotet.
         – Manuela Bonillo Caballero.

Els detalls de la votacions són els següents:

Data:  Dimecres 13 de juny de 2018.

Lloc:  Àrea sindical planta -1 (color groc).

Horari: 7:00h a 13h i 18h a 22:30h.

Cens:  Tots els professionals del grup 2.1 excepte aquells que tinguin un càrrec, ja que pertanyen a la part empresarial.

Requisits:  Presentar la targeta identificativa o el DNI.

 

Comitè d’Empresa HUSJR

Información Carrera Profesional grupo 2.1

El documento de carrera profesional elaborado y acordado por la comisión técnica ha sido ratificado por el comité de empresa, firmando acta de acuerdo con la empresa que válida dicho documento para su entrada en vigor.
El documento recoge el nivel D de carrera profesional, de nueva creación, y la actualización de los niveles B y C.

A la mayor brevedad os pasaremos el documento completo y estará disponible en la web del comité.

Del mismo modo, una vez aprobado el documento y en cumplimiento del art. 51.8 del Convenio, hay que crear la comisión evaluadora de la carrera profesional del grupo 2.1

Los 4 representantes del grupo 2.1, según el documento deberán tener el nivel C de carrera. Cualquier profesional del grupo 2.1 que cumpla los requisitos puede presentar candidatura y ser elegido mediante votación que se celebrará una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas.

 

Descargar documento Evaluador grupo 2.1