Archive for abril, 2017

Consorci al HUSJR

Després de les noticies publicades ahir sobre la creació d’un consorci que gestionarà l’HUSJR, on l’ ajuntament participa en un 45% i el Cat Salut amb un 55%, fent-se càrrec de la gestió a partir de l’any 2018.

Des del Comitè d’Empresa en nombroses ocasions hem denunciat la situació precària dels treballadors assumint any rere any el dèficit derivat d’una gestió deficient i el endeutament del nou hospital.

De cap manera els treballadors podrem fer-nos càrrec un any més d’aquesta situació. La nostra dedicació a la cura de les persones no pot veure’s interferida per la incertesa laboral i econòmica que ens ha acompanyat durant aquest temps.

Valorem positivament aquest horitzó, però hi ha moltes qüestions que desconeixem.

Esperem que les paraules del Sr.Comín siguin certes i mantingui el seu compromís de respectar les nostres condicions laborals i el nostre conveni col·lectiu.

Demanarem participar en totes les comissions tècniques que afectin a la plantilla.

Per altra banda el Comitè d’Empresa en ple, reforça la figura de la Presidenta i ens mantindrem units davant el repte que ens ocupa.

Comitè d’Empresa HUSJR.